Schulzentrum Hall in Tirol

Die moderne Schule für Alle

+43 5223 45024

Email

Universitätsallee 1

6060 Hall in Tirol

07:45 - 18:00

Montag bis Freitag

Razvojna strategija popdnevnog boravka u školi

Informacija za roditelje i odgajatelje

Predgovor

Dragi roditelji i odgajatelji!
Briga o djeci ima u pokrajini Tirol veoma značajno mjesto. Pored vrtića i dnevnog boravka (Hort) kao obrazovnih ustanova za rad sa djecom, koje već godinama postoje, pokazalo se da i popodnevni boravak u školi (schulischen Tagesbetreuung), ima dobar prijem kod djece i roditelja.
Uvođenje popodnevnog boravka u školi je uspješan primjer prilagođavanja institucije škole prema nastalim promjenama i potrebama u društvu. U tom slučaju su potrebe djece i roditelja u centru pažnje.
Pokrajina Tirol postavila si je za cilj razvoj ponude različitih formi cjelodnevnih škola, kao i škola sa popodnevnim boravkom u javnim osnovnim školama, te da proširi ponudu – kako u povećanju broja mjesta za učenike, tako i u dužini radnog vremena (tj. trajanja rada sa djecom u popodnevnim satima).

Što znači da će i u dolazećoj 2020./‘21. godini popodnevi boravak u školi biti ponuđen, u slučaju ako broj prijava u školi vašeg djeteta pokaže potrebu za istim. Djeca koja žive u Tirolu su u svojoj matičnoj školi kao povjerljivom okruženju, data na brigu u najbolje ruke kod pedagoških stručnjaka koji rade sa učenicima. Oni ne samo da djecu uče čitati, pisati i računati, već angažovanim zalaganjem podstiču razvoj talenata kod djece, i time posreduju otvarnje perspektiva za mnoštvo šansi koje se u životu pružaju.

U slučaju da vaše dijete treba popdnevni boravak u školskoj 2020./‘21. godini, sada je vrijeme za prijavu.

Srdačno Vaša
Dr. Beate Palfrader

 

Informtivni letak

Prijava za pratnju djece

U slučaju da želite prijaviti svoje dijete za popodnevni boravak u školi, molimo vas da predate jednu prijavu po djetetu u direkciji škole, najkasnije do 12.06.2020. godine.
Vaša prijava ne znači automatski, da će taj vid rada sa djecom u školi i biti organizovan, jer ako u vašem mjestu stanovanja postoji slična alternativa, kao npr. dnevni boravak (Hort) ili posebna vrsta vrtića sa prihvatom djece školskog uzrasta, u tom slučaju mjesne vlasti nisu dužne organizovati i popodnevni boravak u školi.
Novost kod prijave je da ne morate navoditi koliko dana i kojim danima u sedmici vaše dijete treba posjećivati popodnevni boravak u školi.
Morate samo naznačiti da li za vaše dijete trebate minimalno jednom sedmično popodnevnik boravak do 16:00 sati.

U kom slučaju se oragnizira popodnevni boravak u školi?

Popodnevni boravak u školi mora biti organizovan kada se prijavi minimalno 15 učenika, neovisno o toga za koji dan boravka u sedmici su prijavljeni. Uz odobrenje mjesnih vlasti popodnevni boravak u školi može biti iznimno/izuzetno organizovan i za manji broj djece.

Tok dnevnih aktivnosti

Popodnevni boravak u školi sadrži vrijeme predviđeno za ručak, učenje i slobodno vrijeme. U toku učenja, kao i izrade domaćih zadatka, nadzor nad djecom ima učitelj tj. nastavnik. Vrijeme za ručak i slobodno vrijeme može biti pod nadzorom istog ili se može odvijati u prisustvu pedagoga odnosno odgajatelja, koji ne moraju predavati u regularnoj nastavi.
U grupama od maksimalno 19 učenika su djeca raznih uzrasta, tj. iz više razreda. Po preporuci Pokrajinskog Savjeta za Bildungsdirektion für Tirol, djeca ne bi trebala da u toku svog boravka imaju obaveze vezane za učenje nakon 16:00 sati. Time se želi omogućiti, da roditelji mogu – ne prije 16:00 sati – a nadalje fleksibilno preuzeti djecu.

U slučaju kada želite preuzimati djecu – prije predviđenog vremena – morate kao roditelji lično/osobno doći po dijete.

Pohađanje muzičke škole i člansvo u udruženju

Odsustvo sa popodnevnog boravka je po Zakonu o nastavi moguće u opravdanom slučaju ili u slučaju kada je izostanak unaprijed dozvoljen od strane uprave škole ili odgovornog lica u odgojnoj ustanovi. To uključuje i redovno pohađanje muzičke škole ili članstvo u nekom sportskom udruženju, što je opravdan razlog izostanka sa popodnevnog boravka u skladu sa školskim zakonom. U tom smislu se još jednom potvrđuje fleksibilnost popodnevnog boravka u školi, koji svoju otvorenosti prilagođava različitim potrebama socijalnog okruženja djece i roditelja.

Cijena

• Za vrijeme predviđeno za učenje nisu predviđeni troškovi.
• Za brigu o djeci u vrijeme ručka i slobodnog vermena, mjesne vlasti određuju cijenu boravka (Schulerhalter/Gemeinde).
• Taj se iznos može reducirati u odnosu na broj dana koje djeca provode u popodnevnom boravku u školi.
• Tom iznosu se dodaju troškovi za obroke (cijena ručka – puta broj dana boravka).

Mjesne vlasti mogu odustai od naplate iznosa (cjelokupnog ili djelimičnog), u slučaju kada su primanja, imovinsko stanje, ili familijarne kostalacije takve da je teško moguće platiti cjelokupni iznos.

Odjava od popodnevnog boravka u školi je moguća samo na kraju semestra ili na kraju školske godine. Detaljnije informacije: www.tirol.gv.at/schulische-tagesbetreuung.

Anstehende Termine

Es gibt derzeit keine bevorstehenden Veranstaltungen.

Schlagwörter
Unterstützt von